Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak Rxchemlab.com používá a chrání veškeré informace, které společnosti Rxchemlab.com poskytnete při používání těchto webových stránek.

Společnost Rxchemlab.com se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých vás lze při používání těchto webových stránek identifikovat, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Rxchemlab.com může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této stránky. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste s případnými změnami spokojeni. Tyto zásady jsou účinné od 1. května 2017.

SECURITY

Zavazujeme se, že vaše informace budou v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Soubor cookie je malý soubor, který žádá o povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a pomáhá analyzovat webový provoz nebo informuje o návštěvě určitého webu. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může díky shromažďování a zapamatování informací o vašich preferencích přizpůsobit své operace vašim potřebám, zálibám a nelibosti.

K identifikaci používaných stránek používáme soubory cookie protokolu návštěvnosti. To nám pomáhá analyzovat údaje o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nikoli. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče a soubory cookie odmítnout. To vám může zabránit v plném využívání výhod webových stránek.

ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však tyto odkazy použijete a opustíte naše stránky, měli byste vzít na vědomí, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, a tyto stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Měli byste být obezřetní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

KONTROLA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďování nebo používání svých osobních údajů můžete omezit následujícími způsoby:

  • kdykoli budete požádáni o vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte políčko, na které můžete kliknout, abyste uvedli, že si nepřejete, aby tyto informace kdokoli používal pro účely přímého marketingu.
  • pokud jste dříve souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit zasláním e-mailu prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nešíříme ani nepronajímáme třetím stranám, pokud k tomu nemáme vaše svolení nebo pokud nám to neukládá zákon. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte, že si to přejete.

Pokud se domníváte, že informace, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám na adresu nebo. pošlete nám e-mail co nejdříve na výše uvedenou adresu. Veškeré zjištěné nesprávné informace neprodleně opravíme.