Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

2-METYL-AP-237.HCL

250.008,500.00
Nazwa IUPAC: 1-(4-cynamylo-2-metylopiperazyn-1-ylo)butan-1-on Wygląd: proszek Analiza NMR: C18H26N2O

Emylokamat

250.001,000.00
Nazwa IUPAC: Karbaminian 1-etylo-1-metylopropylu CAS # 78-28-4 Formularz: proszek

FLUONITAZEN

250.001,500.00
Nazwa IUPAC: N,N-dietylo-2-(2-(4-fluorobenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ilo)etano-1-amina Wygląd: proszek Formularz: HCL Analiza NMR: C20H23FN4O2

METODESNITAZEN.HCL

250.002,000.00
Nazwa IUPAC: N,N-dietylo-2-(2-(4-fluorobenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ilo)etano-1-amina Wygląd: proszek Formularz: HCL Analiza NMR: C20H23FN4O2

HCL O-DSMT

275.0011,500.00
Nazwa IUPAC: 3-(2-((dimetyloamino)metylo)-1-hydroksycykloheksylo)fenol CAS # 80456-81-1 Inna nazwa: O-desmetylotramadol Wygląd: proszek Analiza NMR: C15H23NO2