Ogólny

 1. Korzystając ze strony internetowej, produktów i usług oferowanych przez Rxchemlab.com („Sklep chemiczny Rc„) lub komunikując się z firmą w celu zapytania lub omówienia zamówienia, wyrażasz zgodę na te warunki w całości. Firma zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Wszystkie produkty są sprzedawane wyłącznie w celach badawczych. Surowo nie nadają się do spożycia przez ludzi ani do jakichkolwiek badań lub eksperymentów in vivo.
 3. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągać firmy do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użycia jakichkolwiek sprzedanych produktów. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy importowanie, posiadanie i używanie zawartości Twojego zamówienia zgodnie z przeznaczeniem w Twoim kraju lub regionie jest legalne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zamówienia lub działania podjęte w związku z ich zakupem lub importem. Produkty sprzedawane przez firmę nie są przeznaczone do zakupu, posiadania ani używania przez osoby poniżej 18 roku życia i zgadzasz się, że nie jesteś poniżej tego limitu wieku ani nie składasz zamówień w imieniu lub w celu dostarczenia jakiejkolwiek osobie osoby, które są. Zamawiając, potwierdzasz, że jesteś instytutem badawczym działającym w dobrej wierze, pracownikiem naukowym lub studentem chemii. Wszystkie związki są dostarczane wyłącznie do celów badań laboratoryjnych, głównie do testowania odczynników i referencji GC/MS, w dobrze wyposażonych obiektach, z całym niezbędnym sprzętem i procedurami bezpieczeństwa.
 4. Zgadzasz się również, że przeprowadzisz ocenę ryzyka związków i sposobu, w jaki są one przeznaczone do wykorzystania, i nie będziesz kontynuować ani zezwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zwiększone ryzyko lub szkodę dla jakiegokolwiek rodzaju wobec jakichkolwiek osób lub mienia. Wyrażasz zgodę na wdrożenie rygorystycznych procedur obejmujących obchodzenie się z substancjami i ich stosowanie w Twojej organizacji lub zakładzie, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub szkodom. Ponadto przed złożeniem zamówienia uzyskasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i oznaczysz wszystkie materiały zgodnie z wymaganiami.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, kto jest podejrzany o niewłaściwe użycie jej produktów, przy czym w takim przypadku przysługuje pełny zwrot pieniędzy, jeśli zamówienie zostało opłacone, ale nie wysłane. W takim przypadku użytkownicy zostaną zablokowani w witrynie.
 6. Zastrzeżenie patentowe – wszystkie produkty oferowane są z zastrzeżeniem ograniczeń patentowych obowiązujących na Twoim terytorium. Firma nie gwarantuje, że użytkowanie lub sprzedaż dostarczonych produktów nie naruszy roszczeń jakiegokolwiek patentu europejskiego lub innego(-ych) dotyczącego samego produktu lub jego użycia w połączeniu z innymi produktami lub podczas działania jakiegokolwiek procesu.
 7. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki, które trafiły do systemu pocztowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienie jest składane metodą śledzoną, np. listem poleconym. Zamówienia wysłane za pośrednictwem wyżej wymienionych usług zostaną bezpłatnie zastąpione i ponownie wysłane w przypadku zaginięcia, po potwierdzeniu przez Urząd Pocztowy. Zamówienia zajęte przez organy celne nie zostaną zastąpione bez względu na sposób ich wysłania – obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że posiada legalne uprawnienia i wszelkie licencje wymagane do importu i posiadania kupowanych produktów do swojego kraju oraz do obsługi odprawy celnej agentów w przypadku nieprawidłowego zajęcia.
 8. Rxchemlab.com nie wysyła żadnych produktów do USA i Rosji. Każde zamówienie złożone z tych regionów zostanie anulowane.
 9. Jeżeli jakiekolwiek warunki lub część tych warunków zostaną uznane przez sąd za nieprzewidywalne, potwierdzasz w pełni swoją akceptację, że pozostałe warunki lub części warunków pozostaną ważne i obowiązujące

Dostawy i wysyłka

 1. Kody śledzenia
  1. Kody śledzenia nie są dostarczane w momencie składania zamówienia. Zostaną one wysłane do Ciebie e-mailem, gdy tylko przesyłka zostanie odebrana przez naszego kuriera. Proszę na to poczekać Wyślij do nas e-mail.
 2. Ubezpieczona dostawa
  1. Uprawnia Cię to tylko do 1 zwrotu.
  2. Zanim złożysz wniosek o ponowną wysyłkę, musisz poczekać 60 dni na dotarcie paczki.
  3. Reklamację należy złożyć nie później niż 90 dni od daty zamówienia. Zatem poczekaj 60 dni i złóż wniosek w ciągu kolejnych 30 dni.
  4. Wszelkie roszczenia, które dotrą do nas w ciągu 60–90 dni od daty zamówienia, zostaną odrzucone.
  5. Jeśli wybrałeś przesyłkę śledzoną i ubezpieczoną, a Twoja przesyłka nie dotrze, ponieważ jest NIELEGALNA w Twoim kraju, nie wyślemy jej ponownie. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że jest to legalne!
  6. Twoje ubezpieczone zamówienie nie zostanie ponownie wysłane, jeśli podany adres jest nieprawidłowy.
  7. Wszelkie paczki, które zostały odrzucone/odrzucone przy próbie doręczenia, nie będą podlegały reklamacji.
  8. Twoje ubezpieczone zamówienie nie zostanie ponownie wysłane, jeśli podjęto próbę doręczenia wielu przesyłek i nie było Cię na miejscu, aby odebrać paczkę, lub wymagało to odbioru przez Ciebie, ale nie podjąłeś próby odebrania paczki z poczty/firmy kurierskiej.
  9. Nie podajemy adresu zwrotnego na żadnej przesyłce, więc jakiekolwiek wystąpienie punktu 2.6 lub 2.7 spowoduje, że Twoja przesyłka zostanie bezpowrotnie utracona.
 3. Pytania dotyczące wysyłki/dostawy
  1. Wszelkie pytania należy kierować do naszych operatorów Whatsapp.

 

Ostatnia aktualizacja 18t Listopad 2021